Ons eigen Foster-huisje

Eén van Norsa’s meest innovatieve projecten is het bouwen, organiseren en begeleiden van Foster Homes. Traditioneel worden kinderen zonder gezin opgevangen in tehuizen buiten de townships. Het unieke van dit project is dat een gezinsvervangende situatie wordt gecreëerd in de leefomgeving van de kinderen. In een huisje dat in de township is gelegen en dat NORSA (laat) opknappen, wordt een nieuwe gezinssituatie gecreëerd voor een 6 à 7 kinderen zonder gezin; aan het hoofd van dit ‘nieuw samengesteld gezin’ komt een (alleenstaande) vrouw die uit de township afkomstig is. Met onze vzw zorgen wij voor de ondersteuning van één zo’n Foster-huisje.  NORSA bouwt/renoveert de woning, zorgt voor voedsel, medische zorg, kleding, schoolbenodigdheden en ondersteuning van het gezin. We krijgen regelmatig verslagen/foto’s van het reilen en zeilen binnen ‘ons’ gezin. Als er extra uitgaven moeten gebeuren, wordt er vooraf “toestemming” gevraagd, dit wordt besproken op onze vergaderingen. Af en toe bezoeken leden van onze vzw NORSA en ‘ons’ huisje.

Riet en Kris hebben samen met vrienden en hun gezinnen in juli-augustus 2017 nog een bezoek gebracht en helpen verbouwen aan ons huisje. Ze hebben ook kleding en meubilair aangekocht en meegedraaid in de dagopvang voor kinderen.
Lees hier over hun onvergetelijke reis.